Residu, on vas?
La iniciativa va néixer amb l’encàrrec de crear un suport multiplataforma que ajudés de forma ràpida i senzilla a conèixer i aprendre com classificar i rebutjar els residus que generem. Vam desenvolupar l'aplicació pensant en categories de materials, contenidors i envasos, i hi vam afegir un cercador i llistes intuïtives.
CLIENT Agència de residus de Catalunya
SERVEIS Creació APP i pàgina web

Vam completar els continguts del projecte i hi vam
aportar informació addicional de valor, com el procés que
segueix un residu una vegada entra a la cadena
de reciclatge i en què es transforma.