Avís Legal.

Política de privacitat – Informació per a l’usuari

BUM Blasi Urgell Morales, SL, d’ara en endavant el RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD); i de conformitat amb el deure d’informació que exigeix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us facilitem la següent informació sobre el tractament:

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a aquest tractament són:

  • Enviament de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions les farà el RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
  • Fer estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, peticions o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari mitjançant qualsevol dels mètodes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.
  • Contactar amb l’usuari en cas que es produeixi qualsevol incidència.

Base jurídica del tractament: consentiment de la persona interessada. L’usuari proporciona la informació sol·licitada de forma voluntària. La negativa a subministrar-la té com a única conseqüència no rebre informació ajustada a les seves preferències ni als serveis que ofereix el lloc web. En marcar la casella corresponent, l’usuari accepta expressament i lliure que les seves dades personals siguin tractades per BUM.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran exclusivament el temps necessari per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no siguin necessàries per a tal propòsit, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’usuari:

  • Dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els vostres drets:

BUM Blasi Urgell Morales, S.L. avinguda del Tibidabo 12, 08022 Barcelona. Adreça electrònica: info@bumweb.com

1. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

Els Usuaris, en marcar les caselles corresponents i introduir dades en els camps marcats amb una estrella (*) en el formulari de contacte o en els presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el prestador dels serveis pugui atendre la seva petició. La inclusió de dades en els camps restants és voluntària. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades esmentades.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no se cediran en cap cas a tercers, excepte per obligació legal, i que sempre que faci algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als Usuaris. Totes les dades sol·licitades en el lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per oferir un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis prestats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

2. Mesures de seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents sobre protecció de dades personals, el RESPONSABLE compleix totes les disposicions de les normatives RGPD pel que fa al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis que descriu l’article 5 de l’RGPD, i per tant es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i d’una manera adequada, pertinent i limitada al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix l’RGPD amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats de l’usuari i que li ha comunicat la informació adequada perquè pugui exercir-los.

Llei dels serveis de la societat de la informació (LSSI)

BUM, BLASI URGELL MORALES, SL, responsable del lloc web, d’ara en endavant el RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén complir amb les obligacions que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, a més d’informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a observar i complir rigorosament les disposicions que es recullen en aquest document i en qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

BUM, BLASI URGELL MORALES, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de comunicar-ho prèviament o posar-ho en coneixement dels usuaris, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web de BUM, BLASI URGELL MORALES, S.L.

1. Dades identificatives

Nom del domini: www.bumweb.com

Denominació social: BUM, BLASI URGELL MORALES, S.L. NIF: B60658762

Domicili social: Av. del Tibidabo, 12, 08022 – BARCELONA. Telèfon: 932081880

Adreça electrònica: info@bumweb.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 27596, Foli 203, Full B119355

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, el text o els gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa dels seus autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen, en tots els casos, l’autorització escrita prèvia del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, el text o els gràfics aliens al RESPONSABLE i que apareguin en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells els únics responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir en relació amb aquests elements. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir l’usuari directament als continguts concrets del lloc web i, en qualsevol cas, redirigir-lo al lloc web principal de www.bumweb.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i únicament l’esment o l’aparició d’aquests elements en el lloc web no implica l’existència de drets ni cap mena de responsabilitat sobre aquests drets, i tampoc no significa que el RESPONSABLE els doni suport, patrocini o recomani.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol dels continguts del lloc web, escriviu un missatge a: info@bumweb.com.

3. Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al responsable esmentat.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per fer determinades funcions que es consideren imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del lloc web. Les galetes utilitzades tenen, en tots els casos, caràcter temporal i l’única finalitat de fer més eficaç la navegació. Quan l’usuari acaba la sessió, desapareixen. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir aquestes dades.

Mitjançant l’ús de galetes, també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, als serveis, a les promocions o als concursos reservats exclusivament per a ells sense haver‐se de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència i el trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos, són galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de galetes i per impedir que s’instal·lin a l’equip. Consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web és possible que es redirigeixi l’usuari a continguts allotjats en llocs web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no sempre pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, haurà de retirar de manera immediata qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, així com retirar de manera immediata la redirecció al lloc web esmentat i comunicar a les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el RESPONSABLE es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres dominis amb polítiques de privacitat diferents de les nostres. www.bumweb.com no es fa responsable del contingut o de les pràctiques dels llocs enllaçats, de manera que es recomana a l’usuari llegir detalladament la política de privacitat de qualsevol lloc web a què s’accedeixi des d’aquest.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que posteriorment permet processar les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i s’estableix que els Jutjats i Tribunals de Barcelona seran els competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús.